3η Επιτυχημένη Εμφύτευση Νευροδιεγέρτη Neurimpluse