Νέα συνεργασία με την Neurimpulse σε Νευροδιεγέρτες