Συμμετοχή στο 12o συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων