• Ελληνικά
  • English
Επικοινωνία: 210 5778061, 210 5778044

Εκπαίδευση στην χρήση Λαρυγγοφώνου

Το λαρυγγόφωνο αποτελεί ένα απο τους πιθανούς τρόπους που μπορεί ένας λαρυγγεκτομηθείς ασθενής να μιλήσει εκ νέου. Η συσκευή παράγει δονήσεις προσομοιάζοντας τις δονήσεις των φωνητικών χορδών.  Με το λαρυγγόφωνο μπορούμε να μιλήσουμε άμεσα και αυθόρμητα χωρίς κάποια επέμβαση. 

Αν και η χρήση της είναι απλούστατη και αφορά την πίεση μόλις ενός κουμπιού, πάντοτε απαιτείται μια σύντομη εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση ενός συναδέλφου της εταιρείας, ούτως ώστε το φωνητικό αποτέλεσμα να είναι ποιοτικό και η ομιλία καθαρή και κατανοητή.

Πολλές φορές δεν "βρίσκουμε πρόσφορο έδαφος" άμεσα για να εφαρμόσουμε το λαρυγγόφωνο στο λαιμό του ασθενή. Αυτό οφείλεται σε διάφορες αιτίες που απορρέουν μετά από μια επέμβαση λαρυγγεκτομής που αλλάζει την φυσιολογία του λαιμού. 

Για τους ανωτέρω λόγους συνιστούμε πάντα την δοκιμή της συσκευής πριν την αγορά. 

Η δοκιμή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού στις εγκαταστάσεις μας ή αν βρίσκεστε στην επαρχεία σε κάποιο συνεργαζόμενο κατάστημα ανά την Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2105778044 (εσωτ. 1)

Διαβάστε περισσότερα