Θέσεις Εργασίας

Στην Κ. Γερμανός Ιατρικά διατηρούμε πάντα ανοικτούς τους δέκτες μας για ανθρώπους με ταλέντο, όρεξη για εργασία και αισιόδοξη στάση. 

Προσφέρουμε σε όλους τους ανθρώπους μας, ασφαλές πλαίσιο εργασίας, ανταγωνιστές απολαβές, αφορμές για εκμάθηση νέων πραγμάτων και για την ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων τους.

Κατα την τρέχουσα περίοδο αναζητούμε: 

  • - Ιατρικό Επισκέπτη

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την αποστολή του βιογραφικό σας, αποστείλετε email στο hr@germanos-medicals.gr