• Ελληνικά
  • English
Επικοινωνία: 210 5778061, 210 5778044

Ethicon

Η Ethicon, μια εταιρία του ομίλου της Johnson n' Johnson, αποτελεί μια πρωτοπόρα επιχειρήση στο τομέα της χειρουργικής και πιο συγκεκριμένα των ραμμάτων. Τα είδη της καθόρισαν την σύγχρονη χειρουργική και οδήγησαν τις εξελίξεις στο τομέα.