Λόγω μεγάλου φόρτου παραγγελιών οι παραδόσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν 2 - 3 εργάσιμες μέρες.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Suction

At Germanos Medicals, we have suction catheters by major companies in a variety of sizes, for the suction of mucus and secretions from the respiratory system. They are sterile, disposable, 50 cm long, simple or with a control hole for better adjustment of suction. You will also find suction devices suitable for removing secretions from Fazzini and CA-MI.

Price
Select price
€0
€460
6 products
Filters
Sort by:
Most popular
TIK Suction Catheter with Vacuum Control
Sterile suction catheter with vacuum control by TIK, Slovenia for better suction adjustment.
€0.28
ΤΙΚ Suction Catheter
Sterile suction catheter by TIK, Slovenia, suitable for the suction of mucus and secretions from the...
€0.25
Bicakcilar suction catheter without vacuum
Bicakcilar Suction catheter without vacuum. It is sterile, 50cm long, suitable for the suction of mu...
€0.20
Fazzini F.36 Suction Pump
Out of stock
F.36 portable suction pump by Fazzini, Italy is small, light, easy to use and low noise with 38l / m...
€190.00
Ca-Mi Askir 30 Suction Unit
Askir 30 suction unit by Ca-Mi is ideal for patients with tracheostomy in a home-based environment
€250.00
Ca-Mi Askir 36 ΒR Battery Suction Unit
Made to order
Askir 36 BR suction unit by Ca-Mi with built-in battery is ideal for patients with tracheostomy in a...
€460.00

Be the first to know about our offers

Subscribe to the newsletter to be the first to receive our news and offers
Your account