θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω κακοκαιρίας δε θα πραγματοποιηθούν σήμερα παραδόσεις σε δυσπροσιτες περιοχές.
Home / Medical Disposables / General Purpose Supplies / Kidney Dish & Sharps Containers / Biohazard Waste Container

Biohazard Waste Container

SKU: HAL1
Price
€3.00
Available
Select a product variation
Delivery 1-3 days

Κουτί μολύσματικών αποβλήτων, με ενσωματωμένη πλαστική σακούλα υγιεινής για την συλλογή στέρεων αποβλήτων για νοσοκομεία και κλίνικες.

 

Κωδικός Λίτρα  Χρώμα

HAL1

40lt

κόκκινο
HAL3 40lt κίτρινο
HAL2 60lt κόκκινο

 

Συμβατά με τις ανταλλακτικές σακούλες μολυσματικών αποβλήτων. 

 

Το κόκκινο χρώμα αφορά απόβλητα βιολογικού και τοξικού κινδύνου - Απόβλητα προς αποτέφρωση
Το κίτρινο αφορά απόβλητα βιολογικού κινδύνου - Απόβλητα προς αποστείρωση

Χαρτοκιβώτιο με ενσωματωμένη πλαστική σακούλα υγιεινής  για την συλλογή στέρεων, μολυσματικών αποβλήτων για νοσοκομεία και κλίνικες. Η σακούλα διαθέτει θερμοπλαστικό κλείστρο για την σφράγισή της. 40lt 60lt

You may also like

Be the first to know about our offers

Subscribe to the newsletter to be the first to receive our news and offers
Your account